1. dönem bekçi alımı 2024 | Bekçilik başvurusu 2024 ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

admin

Bekçilik başvuru tarihleri için 2024 yılında da büyük bir heyecan hakim. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru koşulları ve tarihleriyle ilgili bilgileri almak üzere adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yapacağı açıklamaları sabırsızlıkla bekliyorlar. Bekçilik başvuruları süreci, öncelikle ön başvuru ile başlayıp ardından yazılı sınav ve fiziksel parkur aşamalarıyla devam ediyor. Önceki yıl, 2023’ün ilk döneminde 1.200 yeni bekçi mesleğe katılmıştı. Şimdi merak edilen sorular şunlar: 2024 bekçilik başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru için gereken şartlar neler olacak?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

Bekçilik için 1. dönem başvuru süreci heyecanla devam ediyor. 2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları konusunda gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) çevrilmiş durumda. Adaylar, 2024 yılının ilk döneminde bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Şu ana kadar 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl, 2023’ün ilk döneminde 1.200 bekçi mesleğe katılım sağlamıştı. İlerleyen günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın başvuru tarihlerini duyurması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI 2024 NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri