1 Mayıs ek ders ödenir mi? 1 Mayıs ek ders ücreti Mayıs maaşına yansıyor mu?

admin

1 Mayıs ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Normal şartlarda kamu çalışanları resmi tatil günlerinde izinli oluyor. Bu süreçte görevlendirilen öğretmen ve yöneticilerde ek ders ücretiyle ilgili bilgileri merak ediyor. Peki 1 Mayıs’ta ek ders ödenecek mi? İşte ayrıntılar…

1 MAYIS EK DERS ÜCRETİ MAAŞA YANSIYOR MU?

Ek ders ücreti, ayın ilk haftasında hesaba yatırılmaktadır. Ancak bazı durumlarda ayın 15’inde yatırılan maaş ödemesi ile birlikte de hesaplanabilmektedir.

1 MAYIS’TA VE RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

MEB’in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16’ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

“Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri