İOKBS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? MEB duyurdu! İşte bursluluk sınavı (İOKBS) sonuç tarihi…

admin

MEB İOKBS sınav sonuç tarihini duyurdu. 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonrası sonuçlar için beklentiler arttı. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve bilgileri ile İOKBS sonuçlarını öğrenebilecekler. Sınav değerlendirmesinde her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2024 bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı bilgisi ve tarih detayı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS (Bursluluk sınavı) 21 Nisan Pazar günü tüm sınav merkezlerinde aynı anda ve tek oturum şeklinde tamamlandı.

5, 6, 7, 8’inci sınıflar ve hazırlık sınıfına toplam 80 ve 9, 10 ve 11’inci sınıflara ise sınavda toplam 100 soru yöneltildi.

İOKBS soruları ve cevapları ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları cevapları MEB ekranında görüntüleyebilecek.

2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının  (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır.”

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri