İşte kamuda tasarruf paketi

admin

Kamuda tasarrufun en kapsamlı yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Beştepe’de açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne göre, yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak, yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak, kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacak, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde bitecek, yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak, kanunla izin verilenler dışında yabancı menşeli araçların kullanımı yasaklanacak. Tasarruf planını uygulamayanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya ilgili idareler tarafından idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Bakan Şimşek’in açıkladığı paket özetle şöyle:

İTHAL ARAÇ DÖNEMİ BİTİYOR

İlk başlık kamuda taşıtlar. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartları belirlendi. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla yönetmeyi sağlayacak. Plaka bazlı olarak satış envanteri ve taşıtlarla ilgili harcamalar takip edilecek. Yaşı, kilometresi ve yıllık kullanım izlenecek. Kurumlar veri girişine başladı. Bu sistemle hedef, ilerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanması. Ambulans, savunma güvenlik gibi alanlar haricinde, yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak. Mevcut taşıt kiralama sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan yani vakıflardan veya ilgili kuruluşlardan taşıt kullanımı da çok sıkı kurallara ve izne tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç, yabancı menşeli araç kullanımı sonlandırılacak. Mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek.

3 YIL PERSONEL ALINMAYACAK

Kamu istihdamında 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdam alınacak. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısı belli bir program dahilinde azaltılacak. Kamuda esnek ve uzakta çalışma modellerini daha da geliştirilecek.

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİNE ÜST SINIR

Mevcut mevzuata göre, kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor. Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınırı aşan kısımları bütçeye gelir olarak eklenecek.

YENİ BİNA YAPIMINA DA 3 YIL ARA

Deprem riski olanlar hariç, yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu binalarına daha önce kişi başı metrekare standardı getirilmişti. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlanacak. Mevcut binalar da kurumlar arası etkin kullanılacak. Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar da peyderpey sonlandırılacak. Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz kaldırılacak. Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçirilecek.

TOPLU TAŞIMA VARSA SERVİS KALDIRILACAK

İhtiyaç fazlası veya ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Bunun için özelleştirme idaresi görevlendirilecek. Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servis hizmeti sözleşme bitiminde sonlandırılacak.

YENİ KURUMLAR KURULMAYACAK

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, idareler arası görev dağılımı gözden geçirilerek mükerrer yapılanmalar önlenecek. Bakanlıkların yurt dışı ve taşra teşkilatları yoğunlukları dikkate alınarak gözden geçirilecek. Örneğin birçok ilde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştirilecek.

EĞİTİMLER OTELLERDE DEĞİL, TESİSLERDE OLACAK

Hizmet içi eğitimler bundan sonra otellerde değil, sadece kamu tesislerinde yapılacak. Yurtdışı geçici görevlendirmeler sınırlandırılacak. Buna yönelik harcamalar, başlangıç bedelini hiçbir şekilde aşmayacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.

BAKANLIKLARA İLAVE ÖDENEK YOK

Bu sene için deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidilecek. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programı yapılamayacak. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini bu çerçevede aşamayacak. İlave ödenek verilmeyecek.

YATIRIM PROJELERİNE SINIRLAMA

Fiziki ilerlemesi yüzde 75’e ulaşan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri, Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıracak projeler, yeşil ve dijital projeler ile OSB liman ve demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek. Zorunlu haller dışında da kamu yatırım programına yeni proje alınmayacak.

EŞANTİYON YASAK, KOKTEYL VERİLMEYECEK

2024 yılında, sokak ve cadde aydınlatması için öngörülen ödenek 35 milyar lira. LED dönüşüm hızlandırılarak bu alanda kaydadeğer bir tasarruf hedefleniyor. Ekonomik değeri olan atıkların bedeli karşısında değerlendirilmesi zorunlu hale getirilecek. Elektronik yazışmaya geçiş tamamlanacak, elektronik tebligat sistemi yaygınlaştırılacak. 2024 yılı, temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak ve bu süreklilik arz edecek. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket eşantiyon ürünü hediyeler vermesi yasaklanacak. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak.

UYGULAMAYANA PARA CEZASI

-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Tedbirleri almak yetmiyor. Uygulamada etkinlik için bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreci izleyip takip edecek. Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz uymak zorundadır. Merkezi, mahalli, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır. Tedbirlerin uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğunu bakanlığımız denetleyecek, Cumhurbaşkanımıza ve ilgili idarelere raporlanacak. Burada hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse, Cumhurbaşkanımız ve ilgili idareler idari yaptırım ve para cezası uygulayabilecektir. Kamu maliyesi alanında kamuoyuyla paylaştığımız ilk paketimizdir. Önümüzdeki dönem, kamu ihale reformu, kitlerde iletişim reformu, vergide adalet ve etkinlik reformu, kayıt dışılıkla mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp, hayata geçireceğiz” dedi.

‘KANUN GEREKTİREN DÜZENLEMELER MECLİS’E GELECEK’

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada şunları aktardı:

“Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır. Gelecek yıl yüzde yirminin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Bunu sağlarken büyümeyi, istihdamı ve sosyal dengeleri azami oranda gözetmeye devam edeceğiz. Amacımız, istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamaktır. Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe açığının milli gelire oranını başlangıçta öngörülenin altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Harcama disiplininin yanı sıra, tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır. Programın hayata geçirilmesinde idari ve kanuni olmak üzere iki ayaklı bir çalışma yürütülmektedir. Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı bu hafta Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun gerektiren hususlarda ise grubumuz ile yürütülmekte olan hazırlıklar Meclisimizin takdirine arz edilecektir.”

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri