LGS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2024 || LGS gözetmen ücretleri ne kadar kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

admin

LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavın ardından sınav gözetmenleri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Ayrıca LGS sınav ücretinin ne kadar, kaç TL olduğu da merak ediliyor. Peki, 2024 LGS sınav ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar…

LGS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15’lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

LGS SINAV ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS gözetmen ücretlerinin ödeme tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin Haziran ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler:

-Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.

-Salon başkanı olarak görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.

-Gözetmen olarak görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

-Adayların geçerli kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre aday sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -Sdağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan sıralara adayları yerleştirir.

-Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) dakika kala açar.

-Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.

– Adaylar tarafından kontrol edildikten sonra baskı hatası olan sınav evrakını sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildirir.

-Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

-Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.

Bina Sınav Komisyonu tarafından salon başkanlarına verilen “Cevap Kâğıdı Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanı hakkında adaylara, sınavının geçersiz sayılmaması için açıklama yapar.

-Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve T.C. numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır, adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya imzalattırır.

-Adaya ait geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ve fotoğraflı çift mühürlü/kaşeli sınava giriş belgesi ile fotoğraflı cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.

-Soru kitapçıklarını, kitapçık türleri yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak salon yoklama listesinde belirtilen ve cevap kâğıdında kodlu kitapçık türü aynı olan kitapçıkları adaya dağıtır, adaylarla birlikte kitapçık türlerini kontrol eder.

-Sınava girenlere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

-Adayların soru kitapçığının ön yüzüne adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.

-Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar ve adaylara sınav süresi bitmeden çıkamayacaklarını duyurur.

– Yanlarında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulunanlar ile ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesinde yazılı olan sınav salonuna getirilmesi yasaklanmış eşyayı bulunduran veya kullananların sınavının iptali için tutanak düzenler ve cevap kâğıdında sınavın iptali ile ilgili kutucuğu kodlar.

-Adayların, sorulara verdiği cevapları almaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavının geçersiz sayılacağını duyurur.

Sınav Süresince Yapacakları İşlemler:

-Sınav başladığı andan itibaren gelen hiçbir adayı sınava almaz. 60 dakika dolmadan hiçbir adayı dışarı çıkarmaz.

-Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına silinmeyen kalemle “GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlar.

-Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

-Sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda adaya görevli yedek gözetmenin eşlik etmesini sağlar. Bu durumda adaya ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.

-Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayla ilgili tutanak düzenler. Durumu tutanakla ve cevap kâğıdında kopya ile ilgili kutucuğu kodlayarak belirtir. Bu tutanağı diğer sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyar.

-Sınavın bitimine 15 (on beş) dakika kala adayları “15 (on beş) dakikanız kaldı cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz” şeklinde uyarır.

Son 5 (beş) dakika ise “5 (beş) dakikanız kaldı” şeklinde uyarır.

-Adaya ait cevap kâğıdının salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümünü imzalar.

-Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Adaylardan; fotoğraflı ve çift mühürlü/kaşeli sınav giriş belgelerini, cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını teslim alır, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.

-Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya silinmeyen kalem ile imzalatır (Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapmaz).

-Sınav güvenlik poşetine konulmayan cevap kâğıtları Genel Müdürlük tarafından işleme alınmayacak ve yasal sorumluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.

-Sınav esnasında düzenlenen tüm tutanakları, cevap kâğıtlarını, fotoğraflı ve çift mühürlü/ kaşeli sınav giriş belgelerini, soru kitapçıklarını ve salon aday yoklama listesini sınav güvenlik poşeti içine yerleştirir. Salondan çıkmadan diğer salon görevlisi ile birlikte ağzını kapatır. Bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri