Türkçe Dört Beceri Sınavı’na 11 bin öğrenci katıldı

admin

MEB  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022’de ilki yapılan ve 2 yıllık döngüler halinde uygulanan Türkçe Dört Beceri Sınavı’nın ikincisi bu yıl gerçekleştirildi. Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan elektronik sınav (e-Sınav) salonlarında öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda uygulandı. Sınava 4, 7 ve 11’nci sınıflardan toplam 10 bin 635 öğrenci katıldı.

AÇIK UÇLU SORULAR DA SORULDU
Sınavda öğrencilere yöneltilen çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular; Türkçe dersi öğretim programı, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Sınavı (ABİDE) yeterlikleri ve 21’nci yüzyıl becerileri incelenerek oluşturulan düzeylere göre hazırlandı. Sınavda, öğrencilerin dört temel dil becerisi değerlendirildi. Okuma bölümünde verilen metinlerle bağlantılı açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulara cevap veren öğrenciler, dinleme bölümünde ise ortam seslerini geçirmeyen kulaklıklar aracılığıyla farklı düzeylerdeki etkinliklerini dinledi. Ardından açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları yanıtladı. Konuşma bölümünde, sadece öğrencilerin seslerini alan özel mikrofonlarla konuşma etkinlikleri; yazma bölümünde ise verilen konulara ilişkin yazma etkinlikleri gerçekleştirildi.

YAZMA BECERİLERİ KARŞILAŞTIRILIYOR
Önceki uygulamalarda tamamen bilgisayar ortamında yapılan sınavda bu yıl, yalnızca 4’üncü sınıflar için bazı bölgelerde kâğıt-kalem kullanıldı. Böylelikle, bilgisayar ortamında yazı yazan öğrencilerle kâğıt-kalem kullanarak yazı yazan öğrencilerin yazma becerilerindeki düzeyler karşılaştırılabilecek.

TÜRKÇENİN GELİŞİMİ İZLENİYOR
MEB’den yapılan açıklamada “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağında, Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması temel bir politika olarak yer alıyor. Bu kapsamda düzenlenen Türkçenin korunması ve gelişiminin izlendiği Türkçe Dört Beceri Sınavı’ndan elde edilecek bulgular, eğitim politikalarına da yön verecek. Bakanlık tarafından Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan biri olan izleme araştırması, Türkçe derslerindeki 4 dil becerisine odaklanan yeni öğretim programlarının hedeflerine ulaşması noktasında bulgular sunması açısından da önem taşıyor” denildi.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri