Uluslararası Adalet Divanı nedir, nerede, görev ve yetkileri neler?

admin

Uluslararası Adalet Divanı İsrail ile ilgili kararını verdi. Uluslararası Adalet Divanı, ayrıca İsrail’in tedbir raporunu 1 ay içinde sunması gerektiğini belirtti. Mahkeme İsrail’in askeri operasyonunu derhal durdurmak zorunda olduğuna karar verdi. Peki, Uluslararası Adalet Divanı nedir, nerede, görev ve yetkileri neler?

ULUSLARARASI ADALET DİVANI NEDİR, NEREDE, GÖREV VE YETKİLERİ NELER?

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Divanı’nın merkezi Hollanda’nın Lahey kentindedir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nden seçilen 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar değişik ülkelerden seçilir, böylece dünyadaki değişik hukuk sistemlerinin temsil edilmesi amaçlanır.

Divanın yetki alanı, bir uluslararası uyuşmazlıkta taraf olan ülkelerin kendisine getirdikleri davalar ile BM Antlaşması’nda ya da yürürlükteki uluslararası antlaşmalarda özellikle öngörülmüş konuları içine alır. Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, BM Antlaşması’nın (BM Şartı) ayrılmaz bir parçasıdır ve Adalet Divanı’nın çalışma esaslarını belirler.

UAD’nin Görevleri:

-Devletler arasında uluslararası uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek

-BM Antlaşması’nda ya da yürürlükteki uluslararası antlaşmalarda özellikle öngörülmüş konularda istişari görüş bildirmek

UAD’ye Ulaşabilenler:

-BM’ye üye olan devletler

-BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen uluslararası kuruluşlar

UAD’nin Önemi:

-UAD, uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzeni kurulmasına ve korunmasına katkıda bulunur.

-Devletler arasındaki uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözerek uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunur.

-Uluslararası hukukun geliştirilmesine ve yorumlanmasına katkıda bulunur.

UAD’nin Kararları:

-UAD kararları bağlayıcıdır ve uygulanması gereken yasal hükümlerdir.

-Kararlar, taraf devletlerin rızası ile UAD’nin statüsü uyarınca uygulanmalıdır.

-UAD’nin kararları, uluslararası hukukun yorumunda önemli bir rol oynar.

 

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri